Stappenplan voor de particulier

Hoogeslag Bouw- en tekenbureau
Oude deventerweg 6landkaart.jpg

8121RL OLST

06-18678881

info@hoogeslagtekenbureau.nl

 

 

 

Hoe gaan we te werk

Het bouwen of verbouwen van een woning verloopt veelal volgens een min of meer vast traject.

Hoogeslag bouw- en tekenbureau kan u hierin begeleiden vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering.
Wij hebben voor u het stappenplan uitgewerkt zodat u een goed overzicht krijgt van wat wij voor u kunnen betekenen.
In iedere fase kunt u rekenen op de kennis en ervaring van ons bureau.


1e fase Inventarisatie
2e fase Haalbaarheidsonderzoek
3e fase Offerte
4e fase Voorlopig ontwerp
5e fase Definitief ontwerp
6e fase Bouwaanvraag

7e fase Bouwvoorbereiding en VOORDELIG IN EIGEN BEHEER BOUWEN !!!
8e fase Uitvoering
9e fase Bouwbegeleiding en oplevering

 

Tevens doen wij diverse bouwkundige inspecties, zie voor uitleg het menu particulieren.


1e fase Inventarisatie

Allereerst willen wij graag persoonlijk in een vrijblijvend gesprek kennis met u maken.
In dit gesprek zouden wij graag met u van gedachten wisselen omtrent uw plannen.
Samen met u bekijken wij wat uw wensen en ideeën zijn met betrekking tot de nieuw- of verbouw van uw woning of bedrijfsgebouw.
De uitkomst van deze inventarisatie vormt het programma van eisen.
Alle tips en adviezen die u in dit eerste gesprek krijgt zijn geheel gratis.
                                                                                                                                                                                                                    

2e fase Haalbaarheidsonderzoek
Als u na het eerste gesprek besluit voorlopig gebruik te maken van onze diensten, kunnen wij nog steeds vrijblijvend, voor u bekijken of uw plannen passen binnen het geldende bestemmingsplan van uw gemeente.
Tevens kan globaal bekeken worden of uw plannen financieel haalbaar zijn.
                                                                                                                                                                                                                             


3e fase Offerte
Als bekend is of uw programma van eisen haalbaar is of als bekend is welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd, stellen wij een geheel vrijblijvende, gespecificeerde offerte voor u op. In deze offerte wordt het gehele traject aangeboden.
Indien u gebruik wenst te maken van onze aanbieding en heeft aangegeven van welke diensten u gebruik wenst te maken gaan wij graag voor u aan het werk.


4e fase Voorlopig ontwerp

Aan de hand van uw programma van eisen bieden wij een voorlopig ontwerp. Voor het eerst ziet u al uw wensen en ideeën vertaald in een voorlopig ontwerp, ook wel ‘schetsontwerp’ genoemd.
Dit ontwerp is een goed praatstuk waarbij bekeken wordt of uw wensen en ideeën voldoen aan uw verwachtingen of dat het ontwerp nog aangepast moet worden.

 

5e fase Definitief ontwerp

Nadat wij met u bekeken hebben hoe het ontwerp er uiteindelijk moet gaan uitzien, hoe groot de nieuwbouw of uitbreiding moet worden en welke materialen we gaan gebruiken, ontstaat het definitieve ontwerp. Dit definitieve ontwerp wordt voorgelegd aan de welstandscommissie van uw gemeente.

Wij presenteren het plan professioneel en overtuigend aan uw gemeente. Een plan dat netjes, duidelijk en volledig wordt aangeboden kan mede leiden tot een positief oordeel van de welstandscommissie.
Mocht de commissie toch van oordeel zijn dat het plan op enkele punten aangepast zal moeten worden dan zal dit in overleg met u worden uitgevoerd.

                                                                                                                                                                           

6e fase Bouwaanvraag
Nadat het ontwerp goedgekeurd is door de welstandscommissie kan het plan technisch worden uitgewerkt. De tekeningen zullen aangevuld worden met extra informatie omtrent de constructies. Zo ontstaat de ‘bestektekening’.
Tevens zal het plan aangevuld worden met constructieve berekeningen.

Deze berekeningen worden door een extern bureau uitgevoerd.

Al deze gegevens vormen gezamenlijk de bouwaanvraag. Met deze gegevens kan een aannemer in principe een prijsaanbieding opstellen al willen wij u er wel op wijzen dat bestektekeningen niet de specifieke informatie kunnen geven welke in een bouwbestek worden omschreven.

Hierdoor zullen prijsaanbiedingen van verschillende aannemers onderling afwijken.

Gezien onze ervaring kunnen wij ook hierbij een belangrijke rol voor u vervullen door een offertevergelijk op te stellen waardoor risico's zoveel mogelijk worden uitgesloten.

 

 

7e fase Bouwvoorbereiding en evt in voordelig in eigen beheer bouwen.
Nu de bouwaanvraag is ingediend kunt u er voor kiezen om ons een bestek op te laten stellen.
Een bestek is een uitvoerige omschrijving van de werkzaamheden, het gebruik van materialen, de garantievoorwaarden, de uitvoeringsduur etc. Het bestek is bedoeld om tot een goede prijsvorming te komen en discussie achteraf te voorkomen.

Nadat het bestek is opgesteld kunnen wij samen met u bekijken welke aannemers u uitnodigt om een prijsaanbieding op te stellen. Tijdens het opstellen van de prijsaanbieding kunnen de geselecteerde aannemers een beroep doen op ons bureau met eventuele vragen over de tekeningen en het bestek.

 

EIGEN BEHEER CONCEPT, (hoge kwaliteit en voordelig bouwen).

 

Ook is er de mogelijkheid om de woning in geheel eigen beheer te bouwen. Wij verzorgen en begeleiden  dan het gehele traject.(werkvoorbereiding/selecteren uitvoerenden/inkoop/calculatie/planning/uitvoering/bouwbegeleiding enz) Voordeel is dat u als u zin en tijd heeft lekker mee kunt werken onder begeleiding van ons. Op deze manier bouwen levert voor u grote financiele voordelen op, hetgeen het mogelijk maakt om  eventueel extra wensen door te kunnen voeren. Ervaring met dit concept heeft ons geleerd dat de uitvoerenden met veel plezier de werkzaamheden verrichtten, hetgeen niet alleen de productiviteit verhoogd maar ook het recessie gevoel volledig wegneemt. U blijft perfect op de hoogte van de dagelijkse dingen en de lijnen zijn lekker kort. 1 op 1 overleg met ons en de uitvoerende. U blijft lekker de "baas" over uw eigen bouw en WIJ nemen u de dagelijkse bouwzorgen uit handen. U gaat lekker zorgeloos naar u werk. Elk eventueel meegewerkt uurtje (overdag of 's avonds) is meegenomen (kan varieren van opruimen tot meewerken). Voordeel van dit concept is dat er tijdens de bouwfase gemakkelijk wijzigingen kunnen worden doorgevoerd zonder eventuele financiele "uitspattingen". 

Het allerbelangrijkste van dit concept is dat de kwaliteit van het bouwwerk over het algemeen ver boven het gemiddelde ligt. Ook dat kunnen wij u aan tafel haarfijn uitleggen.
Graag willen wij u de vele overige voordelen van dit concept nader aan tafel bespreken. De opdrachtgevers van reeds op deze manier uitgevoerde opdrachten zijn uiterst tevreden en zijn bereid om u te woord te staan als u dit zou wensen. Kiest u in plaats van bouwen in eigen beheer, voor een aannemersselectie dan kunt u de prijsaanbieding op twee manieren uit laten voeren:

 

U kunt het werk aanbesteden:
Dat wil zeggen: de aannemer met de laagste prijsaanbieding gaat het werk uitvoeren.

 

U kunt het werk gunnen:
Dat wil zeggen: u ontvangt van de door u uitgenodigde aannemers een prijsaanbieding die u samen met ons vergelijkt.
Uiteindelijk bepaalt u welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Dit kan de aannemer zijn met de laagste prijsaanbieding  maar het kan ook de aannemer zijn waar u het "beste" gevoel bij heeft.

 

Uiteindelijk zal er een aannemingscontract opgesteld worden waarin alle afspraken nog eens schriftelijk worden vastgelegd.                                             

 

8e fase Uitvoering

Als uiteindelijk de bouwvergunning is verleend en de aannemer bekend is kan er in principe gestart worden met de bouw.
Hiervoor worden werktekeningen opgesteld. Als basis worden hiervoor de tekeningen gebruikt waarmee ook de bouwvergunning aangevraagd is. Deze tekeningen worden voorzien van extra informatie en maatvoering. Hiermee legt u ook op tekening vast hoe het werk uiteindelijk uitgevoerd moet worden. Hierbij denken wij aan extra detailleringen, posities van deuren etc.


9e fase Bouwbegeleiding en oplevering

Tijdens de bouw kunnen wij meekijken of het werk daadwerkelijk uitgevoerd wordt volgens het bestek en de werktekeningen.
Hiermee voorkomt u dat eventuele problemen tijdens de uitvoering niet geheel naar uw wens opgelost worden.

Als de bouw uiteindelijk gereed is, volgt de oplevering. Samen met u doorlopen we de woning en stellen vast welke zaken er eventueel niet naar behoren zijn uitgevoerd.

Deze punten zullen schriftelijk worden vastgesteld.            

De aannemer krijgt vervolgens een vooraf afgesproken termijn waarbinnen de gebreken opgelost dienen te worden.
                                                                                                                                                          
                                                                    

Inloggen
hoogeslagtekenbureau.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!